Ivan Dudáš - kandidát na poslanca do NR SR

IVAN DUDÁŠ - kandidát na poslanca do Národnej rady SR

Zle spravovaný štát

Tak, ako mnohí z vás, už dlhodobo cítim, že náš štát je spravovaný veľmi zle. Až tak zle, že sa to stalo neudržateľné a neakceptovateľné. Nedostatky zle spravovaného štátu cítiť na každom kroku - korupcia a klientelizmus, nefungujúce zdravotníctvo a školstvo, masové rozkrádanie verejných zdrojov, zanedbané cesty, železnice, verejné budovy, zlá vymožiteľnosť práva a v poslednom období dokonca nárast extrémizmu a anarchie v našich mestách a obciach.

Dôsledky zle spravovaného štátu sú viditeľné všade okolo nás.

  • Mladí ľudia odchádzajú do zahraničia, pretože v našej krajine nevidia perspektívu pre svoj spokojný život.
  • Stredná generácia cíti, že aj napriek poctivej práci a vysokému pracovnému nasadeniu počas posledných 30 rokov, sa jej životná úroveň neposunula ani zďaleka tam, kde by v normálne fungujúcom štáte už dávno mohla byť.
  • Naši starší spoluobčania a dôchodcovia často prežívajú zvyšok svojho života v nedôstojných podmienkach, ktoré vôbec nezodpovedajú tomu, že žijeme v 21. storočí a ešte k tomu v jednej z najrozvinutejších častí sveta – Európe.

Slovensko má na viac

Mal som to šťastie, že som mohol v posledných rokoch cestovať po svete. Na cestách som pozoroval a porovnával život ľudí v rôznych krajinách, vyspelých aj chudobných, demokratických aj nedemokratických, úspešných aj neúspešných.

Dnes môžem smelo povedať, že na Slovensku žijú jedni z najšikovnejších a najpracovitejších ľudí na svete. Ľudí s obrovskou chuťou na sebe usilovne pracovať, s chuťou niečo dokázať.

Slovensko ako krajina má veľký potenciál

To, čo rozvinutiu tohto potenciálu doteraz bránilo, je neschopnosť politikov vytvoriť v štáte vhodné podmienky, ukázať ľuďom správnu cestu a hlavne - byť im vzorom.

Povedzme si na rovinu, že súčasní vládni politici nedisponujú schopnosťami tento spiaci potenciál Slovenska využiť. O svojej neschopnosti nám za posledné roky poskytli toľko svedectiev, že o ich ďalšom zotrvaní v politike už nemôže byť ani reč.

Myslím si, že je čas dať šancu novej generácii politikov. Politikov, ktorí prichádzajú s novou politickou kultúrou, s novými ideálmi, novými víziami. Politikov, ktorí majú manažérske zručnosti a vedia ako nové vízie uskutočniť. Politikov, ktorí nevstupujú do politiky s cieľom zbohatnúť, ale naopak s cieľom viesť štát tak, aby to bolo v prospech všetkých jeho občanov.

Mapa dobrých riešení

Objednávateľ: Ivan Dudáš
Dodávateľ: Juraj Pekárek - EXPEDITION.SK